Fiziskā apsardze

Fiziskās apsardzes izmantošana ir lietderīga objektos, kuros tehniskie risinājumi vien ir nepietiekami, lai uzturētu atbilstošu drošību. Apsardzes koncepcija tiek izstrādāta, ņemot vērā apsargājamā objekta specifiku un individuālās klienta prasības. Pie mums strādā pieredzējuši un sertificēti apsardzes darbinieki, kuri apmācīti rīcībai ārkārtas situācijās.

Mūsu darbinieki veic šādus uzdevumus:

nodrošina apmeklētāju un transporta caurlaižu režīmu;

identificē pretlikumīgu darbību;

rīkojas ārkārtas situācijās;

sniedz priekšlikumus par drošības uzlabošanas jautājumiem;

novērš ļaunprātīgu rīcību klienta materiālajām vērtībām;

nodrošina sabiedrisko kārtību objektā;

patrulē apsargājamo teritoriju.