Juridiskie pakalpojumi

LATVIJAS DROŠĪBAS CENTRA speciālisti Jums sniegs palīdzību sekojošos juridiskos jautājumos:

Drošības konsultācijas:

Objektu iekšējo un ārējo risku audits

Uzņēmuma darbības izvērtēšana atbilstoši apsardzes darbības tiesību aktiem

Konsultācijas par apsardzes sertifikāta iegūšanu, apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, apsardzes sertifikāta saņemšanas ierobežojumiem un citas ar apsardzes darbību saistītas konsultācijas.

Līgumi:

Dažādu līgumu sastādīšana, analīze un korekcija;

Konsultācijas par individuālu darījumu noslēgšanu, darījumu noslēgšanas uzraudzība, konsultācijas

Komerctiesības:

Jaunu uzņēmumu reģistrācija komercreģistrā;

Izmaiņu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijas dokumentos