Juridiskie pakalpojumi

Latvijas Drošības Centrs var Jums piedāvāt dažādus risinājumus Jūsu juridiska rakstura jautājumiem un problēmām. Pakalpojumi var tikt sniegti kā vienreizējs pakalpojums, vai noslēdzot ilgstošu sadarbības līgumu.

juridiskas konsultācijas;

dokumentu izstrāde un sagatavošana;

jaunu uzņēmumu reģistrācija;

uzņēmumu reorganizācija un likvidācija;

pretenziju izskatīšana un sagatavošana;

administratīvo lietu izskatīšana;

civillietu izskatīšana;

krimināllietu izskatīšana;

palīdzība drošības jautājumos.