Materiālo vērtību konvojēšana

LATVIJAS DROŠĪBAS CENTRS piedāvā materiālo vērtību konvojēšanas pakalpojumus, t.i., kad pārvadāšanu vai pavadīšanu veic īpašnieks vai tā pilnvarota persona, bet atsevišķa apsardze tikai pavada materiālās vērtības.

Apsardze nodrošina, lai konvojēšanas laikā novērstu uzbrukumus pārvadāmajai materiālai vērtībai. Apsardze tiek veikta pavadošai apsardzei sekojot un pavadot materiālo vērtību citā transporta līdzeklī vai arī apsardzei atrodoties tajā pašā automašīnā līdzās tās vadītājam vai pārvadāmajai materiālai vērtībai.