Miesassardze

Miesassardzes vienība tiek izveidota no profesionāli sagatavotiem darbiniekiem, kuri ir apguvuši speciālus miesassardzes kursus un atbilst nepieciešamajam kvalifikācijas līmenim. Miesassardzes specifikas darba pamatuzdevums ir iespējamo draudu izslēgšana, kas vērsta pret apsargājamo personu. Personīgās apsardzes pamatā ir princips – bīstamības novēršana pirms tās īstenošanas. Katram miesassargam jābūt augsti kvalificētam psihologam, kuram jāprot ātri izprast situāciju un pieņemt pareizo lēmumu, tāpēc, ka uzbrukumu vieglāk paredzēt, nekā atraidīt.

Pamatdarbības miesassardzes organizēšanā:

informācijas apkopošana un analīze par iespējamajiem draudiem, kas var būt vērsti pret apsargājamo personu;

drošības pasākumu izstrādāšana;

pastāvīgo pārvietošanās maršrutu drošības pārbaude;

apsargājamās personas pavadīšana pārvietošanās laikā;

pastāvīgās atrašanās vietas apkārtnes un maršrutu izmaiņu novērošana;

Nodrošinām miesassardzi atkarībā no apsargājamās personas vēlmēm un prasībām:

apsargājamās personas pārstāvju pavadīšana un apsardze;

apsargājamās personas materiālu vai citu vērtību transportēšana;

iespēja izmantot automašīnas un profesionāli sagatavotus autovadītājus;

apsargājamās personas pavadīšana un aizsardzība biznesa un neformālu tikšanos laikā.