Objektu un teritoriju apsardze

Pirms objekta pieņemšanas apsardzē mūsu speciālisti veiks operatīvi – tehnisko apskati, lai varētu veikt optimāli kvalitatīvu Jūsu objekta apsardzi.

Balstoties uz apskates rezultātiem, sniegsim Jums rekomendācijas par objekta apsardzes nodrošināšanu. Pēc informācijas analīzes, katram apsargājamajam objektam tiks izstrādāta koncepcija, tajā skaitā par objekta tehnisko drošību.

Objekta apsardze tiek veikta ar sertificētu apsardzes darbinieku palīdzību, izmantojot tehniku un sakaru līdzekļus, ka arī izmantojot šaujamieročus un citus speciālos līdzekļus (pēc nepieciešamības).

kontrolēt apsargājamā objektā noteiktās kārtības noteikumu ievērošanu;

kontrolēt autotransporta un fizisko personu caurlaižu režīma ievērošanu apsargājamā objektā;

veikt apsargājamā objekta teritorijas apgaitu ar nolūku konstatēt nepiederošo personu atrašanos objektā un nesankcionētas iekļūšanas pēdas;

nepieciešamības gadījumos veikt pirmās palīdzības sniegšanu cietušajām personām.