Objektu un teritoriju apsardze

LATVIJAS DROŠĪBAS CENTRS piedāvā objektu un teritoriju fizisko apsardzi, nodrošinot nepārtrauktu objekta aizsardzību, materiālo vērtību un īpašuma neaizskaramību, kā arī iekšējās kārtības nodrošināšanu objektā.

Objekta fiziskās apsardzes pakalpojumā ietilpst:

nepārtraukta objekta novērošana;

iespējamo materiālos zaudējumu novēršana objektā;

nepiederošu personu iekļūšanas objektā novēršana;

sākotnējās darbības ugunsgrēka vai avāriju likvidēšanā;

darbinieku evakuācija ugunsgrēka vai avārijas gadījumā;

sadarbība ar policiju un glābšanas dienestiem.

Objekta fiziskās apsardzes pakalpojums var tikt kombinēts ar tehniskās apsardzes pakalpojumu, kuru nodrošinām sadarbojoties ar saviem sadarbības partneriem.