Personu apsardze

Fizisko personu apsardze ir komplekss drošības pasākums, kurā apsardzes nodrošinātāju pieredze un iemaņas ir būtisks nosacījums sekmīgai uzdevuma izpildei.

LATVIJAS DROŠĪBAS CENTRS piedāvā:

Drošības eskortu (fiziskās personas neaizskaramības, kā arī drošas un netraucētas pārvietošanās nodrošināšanu gan kājām, gan ar automašīnu).

apsargājamās personas pastāvīgās atrašanās vietas drošības riska faktoru novēršanu;

pārvietošanās maršrutu drošības analīzi;

atrašanās vietas drošības pārbaudi un novērošanu;

potenciālo risku un draudu novēršanu;

automašīnas un profesionāli sagatavotus autovadītājus.

Nodrošinot fizisko personu apsardzi, ir iespējams izstrādāt dažādas shēmas atkarībā no apsargājamās personas vēlmēm un prasībām:

pavadīšanu un aizsardzību biznesa un neformālu tikšanos laikā;

operatīvi pieejamu papildus spēku un līdzekļu piesaisti pēkšņi radušās krīzes situācijās;

apsargājamās personas pārstāvju, ģimenes locekļu pavadīšanu un apsardzi;

apsargājamās personas materiālu vai citu vērtību transportēšanu.